Veelgestelde vragen 2017-04-10T14:03:46+00:00

1. “De kans dat ik vroegtijdig arbeidsongeschikt raak acht ik zo klein dat ik de financiële risico’s ervan aanvaardbaar vind voor mijn situatie” 

Ruim 42% van de DGA’s is het met deze stelling eens. Toch zijn er in Nederland maar liefst 825.000 arbeidsongeschikte mensen!

Een DGA geniet weinig tot geen financiële bescherming vanuit de overheid wanneer hij/zij arbeidsongeschikt raakt. Voor iemand in loondienst is deze bescherming er wel. Zijn pensioenopbouw is in veruit de meeste gevallen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Waarom die van een DGA dan niet? Eigenlijk is dit raar want een DGA kan een net zo grote terugval in zijn inkomen hebben (zo niet groter) dan een persoon in loondienst. Neem daarom geen risico en dek uw pensioendotatie af tegen arbeidsongeschiktheid!

2. Ik wil het verzekerd bedrag kunnen aanpassen in de loop der tijd. Is dit wel mogelijk?
Ja, dit is mogelijk. Vaak wordt er op jongere leeftijd een lager bedrag verzekerd omdat er dan minder hoeft te worden gespaard. Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt ook het bedrag dat aan de pensioenopbouw wordt gedoteerd. U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag jaarlijks aan te passen of om deze te indexeren.

3. Ook al raak ik arbeidsongeschikt mijn bedrijf loopt toch gewoon door?
Wanneer u arbeidsongeschikt raakt heeft dit vaak een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten. De betaling van de pensioenpremies komen dan vaak onder druk te staan. Deze is vaak niet meer te financieren waardoor je vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt raakt de gereserveerde bedragen voor pensioen tot stilstand komen.
4. Als ik arbeidsongeschikt raak dan heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering die er voor zorgt dat mijn inkomen gewoon door loopt.
Indien u arbeidsongeschikt raakt en uw pensioen in eigenbeheer heeft dan is dat niet beschermd. Hiervoor moet een aparte verzekering worden afgesloten waarmee de premie vrijstelling grotendeels is meeverzekerd.